COVID-19, klimatske promjene, stres, društvene mreže, onečišćenje okoliša… samo su neke od noviteta koje nam je donijelo ovo stoljeće.

Sudeći po učincima koje ove promjene imaju na razvoj i/ili pogoršanje već dijagnosticirane hipertenzije zaslužuju da obratimo posebnu pozornost i držimo ih “na oku” kao nove pomagače Tihog ubojice.

DNEVNIK LOVA

17.08.2022.

Uloga minerala u kontroli krvnog tlaka

Uloga minerala u kontroli krvnog tlaka

PROČITAJ VIŠE

01.07.2022.

Kako dijagnosticirati i liječiti arterijsku hipertenziju u trudnoći?

doc. dr. sc. Živka Dika, internist nefrolog

PROČITAJ VIŠE

20.06.2022.

Vitamin D i arterijska hipertenzija

dr.sc. Martina Matovinović, internist endokrinolog, dijabetolog

PROČITAJ VIŠE

27.01.2022.

Hipertenzija, zagađenje i klima

Autorica: Ana Jelaković dr.med.

PROČITAJ VIŠE

25.01.2022.

Bazična istraživanja u hipertenziji

Autorica: prof.dr.sc. Ines Drenjančević dr.med.

PROČITAJ VIŠE

24.01.2022.

Uloga društvenih mreža i oglašavanje prehrambenih proizvoda

Doc. dr. sc. Maja Baretić

PROČITAJ VIŠE

24.01.2022.

Podaci o mortalitetu u Hrvatskoj - trendovi

Autorica: Prim. dr. sc. Verica Kralj, dr.med.

PROČITAJ VIŠE

Istraži i ostale demone