Kakav utjecaj na zdravlje imaju alternativni duhanski proizvodi?

01.02.2024.

Piše  doc.dr.sc. Josipa Josipović, prim.dr.med

 

Kakav utjecaj na zdravlje imaju alternativni duhanski proizvodi?

 

Provedeno istraživanje Eurobarometra za 27 zemalja Europske unije i Veliku Britaniju otkrilo je zanimljive podatke o korištenju grijanih duhanskih proizvoda (THS - Tobacco Heating System); pa tako znamo da je oko 6,5% osoba koristilo THS, što predstavlja respektabilan broj ako se uzme u obzir da  je među njima veliki broj mladih ljudi u dobi od 15-24 godine koji su i najčešće prijavljivali korištenje. Među osobama koje su prijavile korištenje THS bilo kada, najpopularniji razlog je bila percepcija da su ovi proizvodi manje štetni od pušenja duhana (čak 39.5%), a manje zbog utjecaja okoline (28.4%) i pokušaja prestanka ili smanjenja pušenja (28.2%).

 

Nova kategorija duhanskih proizvoda

 

Temeljeno na znanstvenim dokazima znamo kako nova kategorija duhanskih proizvoda koja djeluje grijanjem prerađenog duhana, na otprilike 350 stupnjeva Celzijevih, stvara aerosol koji sadrži nikotin. Glavnu razlika između tradicionalnih cigareta je upravo  grijanje duhana na temperaturi nižoj od one koja nastaje gorenjem duhana, a to je otprilike 900 stupnjeva Celzijevih, što utječe na kemijske procese koji nastaju ovisno o temperaturi, a time i na kemijski sastav THS aerosola u odnosu na duhanski dim tradicionalnih cigareta.
 

Rezultati znanstvenih istraživanja koja su u većini slučajeva sponzorirana od strane duhanske industrije, a manjim dijelom neovisna, izvijestili su o manjim koncentracijama nikotina i takozvanih štetnih ili potencijalno štetnih sastavnica u THS aerosolu (duhan-specifični nitrozamini, katran, ugljični monoksid, aromatski amini, cijanovodik, fenoli, volatilni ugljikohidrati, reaktivni spojevi kisika, i dr.) u odnosu na duhanski dim gorućih cigareta.

 

Je li koncentracija štetnih spojeva u grijanim duhanskim proizvodima veća?

 

Neovisna su istraživanja isto tako otkrila da se 56 spojeva, koji su prema FDA agenciji klasificirani kao štetni i/ili potencijalno štetni za ljudsko zdravlje, nalaze u većim koncentracijama u aerosolu THS nego u dimu goruće cigarete. Tako možemo zaključiti da su korisnici THS s jedne strane izloženi manjim koncentracijama poznatih toksina u aerosolu THS u odnosu na dim goruće cigarete, dok su pak s druge strane izloženi  većim koncentracijama drugih do sada nepoznatih toksina.
 

Na više od 1500 ispitanika u 10 studija koje su uspoređivale pušače tradicionalnih cigareta u odnosu na korisnike THS utvrđeno je smanjenje svih 12 najčešće ispitivanih biomarkera izloženosti kod korisnika THS. Najveće sniženje je uočeno za karboksihemoglobin, 2-aminoaftalen, 4-aminobifenil I 3-cijanoetilmerkapturičnu kiselinu. Važno je naglasiti da nije uočena statistički značajna razlika za 8 biomarkera izloženosti između korisnika THS u odnosu na osobe koje su apstinirale od pušenja, što upućuje na to da ipak ne možemo govoriti o potpunoj sigurnosti THS proizvoda.

 

Učinci izloženosti grijanih duhanskih proizvoda na dišni sustav

 

Nažalost, rezultati dosadašnjih istraživanja o učinku na rad i zdravlje dišnog sustava kod osoba koje su prešle s tradicionalnog načina konzumiranja duhana na THS su nekonzistentni. Dok su neka od njih, uglavnom sponzorirana od duhanske industrije, izvijestila o pozitivnim efektima u vidu smanjenja sistemske leukocitoze (ali bez efekta na testove dišne funkcije i markere  akutne faze upalnog odgovora), druga su izvijestila o nepovoljnim akutnim efektima THS aerosola na dišnu funkciju, čak nastanak akutne eozinofilne pneumonije, dok su prospektivna izvijestila o konzistentnom poboljšanju plućne funkcije, boljoj podnošljivosti fizičkog opterećenja, boljoj kvaliteti života i manjoj stopi pogoršanja kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) nakon 3 godine praćenja.


 

U eksperimentalnim studijama na životinjskim modelima su uglavnom otkriveni nepovoljni učinci THS aerosola u vidu izazivanja proupalnog odgovora, oštećenja tkiva, povećanja oksidativnog stresa, mitohondrijske disfunkcije, ali ipak manje u odnosu na izloženost duhanskom dimu tradicionalne cigarete.


 

Učinci izloženosti grijanih duhanskih proizvoda na kardiovaskularni sustav

 

Na temelju rezultata dosadašnjih studija može se smatrati da su učinci izloženosti THS aerosolu potencijalno štetni za kardiovaskularno zdravlje, ali ipak u manjoj mjeri od tradicionalnih cigareta. U studijama na aktivnim pušačima bez komorbiditeta pokazano je da već unutar nekoliko minuta od početka pušenja bilo THS bilo tradicionalnih cigareta dolazi do promjena pretkliničkih indikatora kardiovaskularnih bolesti  (npr. porasta arterijskog tlaka, srčane frekvencije i krutosti krvnih žila). Najveća razlika je uočena kod trajanja nepovoljnog efekta koji je bio  prisutan i nakon prestanka pušenja tradicionalnih cigareta, ali ne i THS.  U jednom japanskom istraživanju neovisnom o duhanskoj industriji dokazano je značajno poboljšanje u samo 4 od 13 sistemskih biomarkera štete te samo u 1 od 24 u studiji na američkoj kohorti.

 

Što još moramo znati o učincima grijanih duhanskih proizvoda na zdravlje?

 

U eksperimentalnim istraživanjima sponzoriranim od duhanske industrije i onim neovisnima, dokazani su štetniji imunomodulatorni učinci (promjena funkcije imunosnoga sustava) kod životinjskih modela izloženih TSH aerosolu u odnosu na kontrole i one izložene dimu tradicionalnih cigareta, kao i hepatotoksičnosti (uzrokuje oštećenje jetre) s uočenom spolnom razlikom (nepovoljnije kod jedinki ženskog spola).
 

Trenutno nema dovoljno dokaza iz neovisnih izvora na temelju kojih bismo mogli zaključiti o dugoročnim učincima THS na zdravlje ljudi. Dosadašnje studije su uglavnom istraživale kratkoročne patofiziološke učinke. I sponzorirane i neovisne studije su izvijestile o manjoj toksičnosti THS aerosola na epitelne stanice dišnih puteva, endotelne stanice arterija, monocite stanice itd. u odnosu na duhanski dim tradicionalnih cigareta. S druge strane, otkriveni su potencijalni štetni učinci  aerosola THS kod pušača THS u odnosu na prave nepušače. Potrebna su sveobuhvatnija istraživanja koja će utvrditi sigurnosni profil dugotrajnog korištenja THSa.
 

Treba imati na umu da THS aerosol sadrži nikotin koji izaziva snažnu ovisnost I ima štetne učinke na mozak u razvoju, naročito tijekom prenatalnog razvoja I u adolescentskoj dobi.

 

Prestanak pušenja je jedina opcija koja štiti zdravlje
 

Niti jedna alternativna opcija pušenja, pa tako niti THS, nije zdrava opcija nego je samo manje zlo za osobe koje ne žele ili ne mogu odjednom prekinuti ovu lošu životnu naviku.
 

Prestanak pušenja, bez obzira na dob, komorbiditet i trajanje pušačkog staža, povezan je s brojnim zdravstvenim dobrobitima. Tako već 1 sat po prestanku pušenja dolazi do usporenja srčane frekvencije; nakon 12 sati dolazi do normalizacije razine kisika, a smanjenja nikotina i ugljičnog monoksida u krvi; nakon 48 sati dolazi do poboljšanja osjeta mirisa i okusa;  nakon 72 sata poboljšava se dišna funkcija; nakon 5-10 dana smanjuje se želja za nikotinom; za 2-12 tjedana poboljšava se cirkulacijska funkcija; za 3-9 mjeseci poboljšava se plućna funkcija; nakon 1 godinu smanjuje se rizik srčanožilnih bolesti za 50%; nakon 5 godina smanjuje se rizik moždanog udara; nakon 10 godina smanjuje se rizik raka pluća za 50%, a raka drugih sijela gotovo nestaje; nakon 15 godina rizik srčane bolesti se izjednačava s rizikom pravog. 

 


 

REFERENCE:

  1. Laverty AA, Vardavas CI, Filippidis FT. Prevalence and reasons for use of Heated Tobacco Products (HTP) in Europe: an analysis of Eurobarometer data in 28 countries. The Lancet Regional Health- Europe 2021; 100159
  2. Ganguly K, Upadhyay S, Rahman M, Johanson G, Palmberg L. Expert opinion on heated tobacco products. Unit of Integrative Toxycology Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet Stockholm, Sweden
  3. WHO. Tobacco:Health benefits of smoking cessation
     

Tags

Demon pušenja

Povezani članci

Nazad na novosti

Nazad na novosti

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naše obavijesti o događanjima, akcijama, radionicama i ostalim edukativnim i zanimljivim aktivnostima koje provodi Hrvatska liga za hipertenziju.

Pošalji
Demon loše suradljivosti i nepridržavanja terapije